MASTERCLASSES

 

MASTERCLASSES

 

VISIE - VERBINDING - VEERKRACHT

Wil jij als begeleidende professional, coach of systeemopsteller jouw (praktijk)ervaring verdiepen? Je professionele kennis verbreden? En tegelijkertijd dieper inzicht krijgen in wat je persoonlijke opvattingen, patronen en beliefsystems professioneel met en voor jou doen?  Schrijf je dan in voor een van masterclasses van Facila Flow en laat alle elementen samenkomen.

IJsbergmodel en systeemdenken

Het onzichtbare naar het oppervlak brengen.

 

Als begeleidende professional is het een must dat je je eigen patronen en beliefssystems herkent. Weet jij hoe die doorwerken in de uitvoering van je beroep? Hoe dit zichtbaar is in de interactie vanuit het systeemdenken? Hierop meer zicht krijgen en dit fine tunen, dat is de kern van deze masterclass.

IJsbergmodel en systeemdenken

Het onzichtbare naar het oppervlak brengen.

 

Als begeleidende professional is het een must dat je je eigen patronen en beliefssystems herkent. Weet jij hoe die doorwerken in de uitvoering van je beroep? Hoe dit zichtbaar is in de interactie vanuit het systeemdenken? Hierop meer zicht krijgen en dit fine tunen, dat is de kern van deze masterclass.

Intersectionaliteit / Kruispuntdenken

De complexiteit van onze diverse identiteiten.

We zijn niet alleen maar man of vrouw. We behoren tot een groot diversiteit aan categorieën, zoals o.a. leeftijd, nationaliteit, klasse, huidskleur, opleidingsniveau. Deze identiteitsvormen zijn altijd gekoppeld aan “maatschappelijke betekenisgevers” die soms dezelfde mate van belangrijkheid hebben en elkaar, afhankelijk van de context, beïnvloeden. Dit kan zowel voor- als nadelen met zich meebrengen.

Het kruispuntdenken maakt de samenloop van uitsluitingsgronden en de dynamiek die daaruit voortvloeit inzichtelijk. Dit perspectief helpt om volledigere oplossingen te formuleren die rekening houden met de verschillende maatschappelijke aspecten. Het is een andere manier van kijken die dieperliggende analyses mogelijk maakt.

Deze masterclass is voor iedereen die meer zicht wilt krijgen op deze visie. Die zijn eigen assen en positie in kaart wil brengen, en de effecten daarvan in de beroepspraktijk verder wil onderzoeken.

Familie opstellingen en Diasporic Self


Deze Masterclasses richten zich op 3 
hoofdthema’s:

Thema 1

Het innerlijk van de begeleider

In deze masterclass richten wij ons op wat er binnen jou gebeurt tijdens de opstellingen. Wat beïnvloedt jou en hoe maak je keuzes tijdens de sessies? Je leert jouw persoonlijke thema’s en dynamieken te herkennen en in te zien hoe deze zich vertalen in jouw rol als begeleider.

Familie opstellingen en Diasporic Self


Deze Masterclasses richten zich op 3 
hoofdthema’s:

Thema 1

Het innerlijk van de begeleider

In deze masterclass richten wij ons op wat er binnen jou gebeurt tijdens de opstellingen. Wat beïnvloedt jou en hoe maak je keuzes tijdens de sessies? Je leert jouw persoonlijke thema’s en dynamieken te herkennen en in te zien hoe deze zich vertalen in jouw rol als begeleider.

Thema 2

Energie leren aanvoelen

Hoe ga je om met je eigen energie en met de energie van het systeem?

Hoe herken je de wisselwerking die in je lichaam plaats vindt tijdens de begeleiding? Welke soorten energie ervaar je en hoe kan je deze het beste inzetten?

Thema 3

Historisch besef en Diasporic Self

Wat is voor jou als begeleider belangrijk om te weten? Hoe werkt de geschiedenis van Europa door in de opstellingen? Welke diaspora speelt er bij jouw herkomst? Welke familieverbanden hebben zich ontwikkeld in de tijd? Welke invloed heeft dit op het thuis voelen als je wortels uit diverse landen komen?

Leef je innerlijke wijsheid. Jij weet welke keuze het beste bij jou past.

VISIE - VERBINDING - VEERKRACHT

 

Wil jij je als opsteller krachtiger positioneren?

Wil jij adequater inspelen op de gebeurtenissen tijdens een sessie?

Ben je op zoek naar een manier om mindful om te gaan met jouw energie?

Heb jij als professional soms ook het gevoel dat je meer uit je sessies kan halen?

Wil je meer grip krijgen op de gevolgen van jouw beliefsystem in een specifieke context?

Wat jouw vraag ook is, met mijn masterclasses komen we tot de kern.
Neem contact op voor meer informatie.

Facila Flow

Mijn naam is Facila en ik ondersteun professionals, coaches en opstellers om de link te leggen tussen de gevolgen en de effecten op jou als persoon en op jou als professional. Dat doe ik door middel van onderstaande masterclasses. Alle masterclasses worden in overleg ontwikkeld en afgestemd op jouw specifieke organisatiebehoefte. 

 

Facila Flow

Mijn naam is Facila en ik ondersteun professionals, coaches en opstellers om de link te leggen tussen de gevolgen en de effecten op jou als persoon en op jou als professional. Dat doe ik door middel van onderstaande masterclasses. Alle masterclasses worden in overleg ontwikkeld en afgestemd op jouw specifieke organisatiebehoefte. 

 

Zoek je een vorm van coaching?

INDIVIDUELE COACHING

Loop je vast tussen werk en privé? Versterk jouw mentale veerkracht? Ben je op zoek naar manieren om je zichtbaarheid te vergroten ? Wil je beter je interne navigatie afstemmen? Bewuster bouwen aan je balans? Autonomer zijn of meer in je kracht staan? Samen gaan wij van verwarring naar verheldering!

TEAM COACHING

Welke visie past bij jou? Bouw aan je authentiek leiderschap vanuit die visie. Team-up naar efficiëntie. Werk samen aan het nieuwe werken. Wat de vraag ook is, Facila Flow begeleidt ieder teamontwikkelingsstraject. Ontwikkel skills en je teamvaardigheden. Leer teampatronen te (h)erkennen en bij te stellen om de nodige verdieping te geven.

SOCIAL COACHING

Maatschappelijke bewustwording gaat niet altijd vanzelf. Sociale cohesie, talentontwikkeling en empowerment kan dan een helpende hand gebruiken. Facila Flow begeleidt micro-culturen op een intelligente, intuïtieve en analytische manier, zodat de diversiteit zowel het verschil, als de overeenstemming aangeeft.