TEAM
COACHING

 

veerkracht, verbinding & vorm

TEAM
COACHING

 

veerkracht, verbinding & vorm

Iedere verandering kost inspanning

Iedere verandering kost inspanning. Of het nu gaat om een nieuwe leidinggevende baan, implementeren van nieuwe procedures, begeleiden van een reorganisatie, het oplossen van netelige situaties of het aanmeten van een andere managementstijl … het begint met inzicht. Inzicht in de overduidelijke motieven en vooral ook in de onderliggende beweegredenen. Je kan pas de verbintenis met jezelf aan gaan als je weet hoe je je gedraagt. Als mens, als manager en als collega. Zodra jij bewust wordt van je handelen, wat er aan jouw handelen ten grondslag ligt en dit in de juiste context ziet, kan je de verandering realiseren.

Mijn naam is Facila en ik kan daarbij helpen. Ik begeleid jou, jouw team en de organisatie vanuit een open en vraaggestuurde benadering naar het gewenste resultaat.

Kijk van binnen naar buiten

Hoe gedraagt jouw team zich in bepaalde situaties?
En hoe bepalend is jouw gedrag daarin? Wat zit er achter de gedragingen?
Is de non-verbale communicatie in lijn met de woorden die worden uitgesproken?

Wat de vraag ook is, met mijn coaching prikken we er doorheen. Ook als de vraagstelling nog niet helemaal duidelijk is, kan ik je helpen om deze snel en adequaat te achterhalen.

Ik ondersteun het bewust worden van de onderstromingen, ik geef de mogelijkheden om daar richting aan te geven zodat er andere perspectieven ontstaan. Ik reik handvatten aan zodat er verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag kan worden genomen, zo ontstaat er verbinding. Ik kijk op een evenwichtige manier achter de heilige huisjes. Met intellect en intuïtie kijken we samen dwars door de spiegel om de vinger op de juiste plek te leggen.

Hoe kan je stimuleren dat je team groeit en je teamleden zich verder ontwikkelen?
Hoe versterk je teambinding en motivatie?  

Leiderschap is een complex begrip

 Een organisatie met een visie op leiderschap onderscheidt zich. Mensen en hun talenten staan daarin centraal. In ieder persoon schuilt het verlangen om zijn of haar talenten en kwaliteiten tot uitdrukking te brengen en verder te ontplooien. De focus ligt dan ook op groei en ontwikkeling. 

Het is voor iedere organisatie een uitdaging om daar de juiste vorm aan te geven. Facila Flow ondersteunt hierbij en helpt leidinggevenden hun authentieke aanpak vorm te geven.

Met een persoonlijke gedragsbenadering

Mijn naam is Facila en ik kan daarbij helpen. Ik begeleid jou, jouw team en de organisatie vanuit een open en vraaggestuurde benadering naar het gewenste resultaat.

Wil je een gedragsverandering realiseren binnen jouw team / afdeling?
Wil je jouw team harmonieuzer en meer resultaatgericht laten werken?
Ben je op zoek naar een manier om jouw beïnvloedingsstijlen aan te passen?
Wil je jouw team doeltreffender laten overkomen?

Met een persoonlijke gedragsbenadering

Mijn naam is Facila en ik kan daarbij helpen. Ik begeleid jou, jouw team en de organisatie vanuit een open en vraaggestuurde benadering naar het gewenste resultaat.

Wil je een gedragsverandering realiseren binnen jouw team / afdeling?
Wil je jouw team harmonieuzer en meer resultaatgericht laten werken?
Ben je op zoek naar een manier om jouw beïnvloedingsstijlen aan te passen?
Wil je jouw team doeltreffender laten overkomen?

Zoek je een andere soort coaching?

INDIVIDUELE COACHING

Loop je vast tussen werk en privé? Versterk jouw mentale veerkracht? Ben je op zoek naar manieren om je zichtbaarheid te vergroten ? Wil je beter je interne navigatie afstemmen? Bewuster bouwen aan je balans? Autonomer zijn of meer in je kracht staan? Samen gaan wij van verwarring naar verheldering!

 

SOCIAL COACHING

Maatschappelijke bewustwording gaat niet altijd vanzelf. Sociale cohesie, talentontwikkeling en empowerment kan dan een helpende hand gebruiken. Facila Flow begeleidt micro-culturen op een intelligente, intuïtieve en analytische manier, zodat de diversiteit zowel het verschil, als de overeenstemming aangeeft.